تماس با ما

آدرس : شیراز، خیابان نشاط جنب سالن صدرا وسینا مرکز رشد فن آوری اطلاعات در پزشکی طبقه دوم واحد ۵

تلفن : ۳۲۳۳۲۵۴۷ - ۰۷۱