سهولت دسترسی به تصاویر و فایل های قبض
  • دسترسی سریع و آسان به فایل ها و تصاویر مربوط به هر قبض
  • امکان ردیابی و مشاهده مکان ذخیره فایل های ضمیمه مربوط به هر قبض
  • امکان اختصاص چندین فایل ضمیمه و یا عکس برای هر قبض