قرارداد مجالس

ثبت قرارداد مجالس و امکان تعریف انواع خدمات قابل ارائه در مجالس (فیلمبرداری، عکاسی، عکس سر مجلسی و . . .)
امکان تعریف منو های پیش فرض و پکیج های مختلف جهت تسریع در صدرو قرارداد مجالس
امکان صدور پیش فاکتور قرارداد مجالس و تبدیل پیش فاکتور به قرارداد مجالس
امکان چاپ قرارداد مجالس در قالب های مختلف و تعریف مفاد قرارداد
امکان انتخاب پرسنل (عکاس، فیلمبردار و …) و تعیین هزینه دستمزد آنها در هر قرارداد
ثبت تسویه حساب بصورت نقدی، چک، واریز به حساب و  یا POS بانکی
تعیین زمان و کاربر در فرآیند های صورت گرفته بر روی هر قبض(سفارش، فیلمبرداری، میکس، تحویل و . . .) و و پیگیری امور محوله به افراد

امکان ورود اطلاعات تکمیلی مرتبط با قرارداد (آدرس گلفروشی، آرایشگاه، سالن و . . .)