قبض هنری و پرسنلی

 

امکانات کلی این نرم افزار عبارتند از :

قبض هنری(قبض آتلیه)، قبض پرسنلی
صدرو قبض پرسنلی و هنری تعریف انواع خدمات و چاپ ها و تعریف قیمت اصلی و چاپ مجدد جهت تسریع در ورود اطلاعات
امکان تعیین زمان تحویل بر اساس نوع قبض به صورت اتوماتیک
ثبت تسویه حساب بصورت نقدی، چک، واریز به حساب و  یا POS بانکی
امکان ثبت توضیحات مربوط به طراحی هرعکس
تعیین زمان و کاربر در فرآیند های صورت گرفته بر روی هر قبض(سفارش، عکاسی، طراحی، چاپ، تحویل و . . .) و پیگیری امور محوله به افراد
آرشیو عکس های مربوط به هر قبض و قابلیت ردیابی تصاویر از طریق بارکد، نام،شماره قبض و یا سایر مشخصات مشتری